Transfery Milanu (cz. 29)

Piątek w Milanie! Czy ACM kupi Lewandowskiego? Pokój transferów i plotek o przeróżnej wiarygodności.

Moderator: Grupa Trzymająca Władzę

Awatar użytkownika
kamilus
Milanista
Milanista
Posty: 3376
Rejestracja: 23 wrz 2013, 12:42
Lokalizacja: Bia�ystok

Re: Transfery Milanu (cz. 29)

Post autor: kamilus »

miszcz pisze: 05 cze 2023, 23:05 W tym wszystkim �adnego sensu nie ma news, �e pozycja Pioliego nie jest zagro�ona.
Ma taki sens, �e widocznie RB wzi��o stron� Piolego w kontek�cie sprawy komunikacji na linii Padre - Paolo i transfer�w, z kt�rych nie korzysta� trener (tam musi by� drugie dno, o kt�rym nie wiemy). Plus musiano uzna�, �e z takimi pi�karzami, jakich dostarczy� Maldini, Stefano zrobi� tyle, ile m�g�.
Ostatnio zmieniony 05 cze 2023, 23:25 przez kamilus, łącznie zmieniany 2 razy.
Awatar użytkownika
miszcz
Milanista
Milanista
Posty: 5441
Rejestracja: 02 paź 2005, 22:24
Lokalizacja: Krak�w

Re: Transfery Milanu (cz. 29)

Post autor: miszcz »

Chyba nie wierzysz, �e kto� tam m�g� o takich rzeczach pomy�le�. Chodzi o kas� i tyle. Pioli ma chyba 4 mln netto, a nowemu trzeba by te� da� sporo.
Judge not lest ye be judged yourself
Awatar użytkownika
kamilus
Milanista
Milanista
Posty: 3376
Rejestracja: 23 wrz 2013, 12:42
Lokalizacja: Bia�ystok

Re: Transfery Milanu (cz. 29)

Post autor: kamilus »

Dlaczego mia�bym nie wierzy�? Ty stawiasz na kas�, ja na to, co napisa�em i ka�dy z nas ma prawo do w�asnej opinii - no chyba, �e uwa�asz, �e tylko ta Twoja jest prawdziwa?
Awatar użytkownika
miszcz
Milanista
Milanista
Posty: 5441
Rejestracja: 02 paź 2005, 22:24
Lokalizacja: Krak�w

Re: Transfery Milanu (cz. 29)

Post autor: miszcz »

Nie wiem po co ten ostatni atakuj�cy dopisek. Ka�dy wyra�a swoje opinie. Czy to jaka� forma autorefleksji?

W �wietle tego co si� dzieje, nie ma zbyt wiele sensu zostawienie trenera. Jak Gerry chce nowe otwarcie, to na ca�ego powinno by�.
Judge not lest ye be judged yourself
Awatar użytkownika
kamilus
Milanista
Milanista
Posty: 3376
Rejestracja: 23 wrz 2013, 12:42
Lokalizacja: Bia�ystok

Re: Transfery Milanu (cz. 29)

Post autor: kamilus »

To by�a odpowied� do tego "Chyba nie wierzysz, �e kto� tam m�g� o takich rzeczach pomy�le�.", bo napisa�e� to tak, jakby� lepiej wiedzia�, co ja my�l�.
miszcz pisze: 06 cze 2023, 9:30 W �wietle tego co si� dzieje, nie ma zbyt wiele sensu zostawienie trenera. Jak Gerry chce nowe otwarcie, to na ca�ego powinno by�.
Wed�ug plotek GC jest zadowolony z Piolego, wi�c zostawienie Piolego ma jak najbardziej sens.
Awatar użytkownika
miszcz
Milanista
Milanista
Posty: 5441
Rejestracja: 02 paź 2005, 22:24
Lokalizacja: Krak�w

Re: Transfery Milanu (cz. 29)

Post autor: miszcz »

Nie odpowiadam za twoje odczucia :)

Mo�e jest zadowolony, bo Pioli to "Yes Man". Do wdra�ania swojej wizji nie mo�e mie� kogo�, kto j� b�dzie bojkotowa�.
Judge not lest ye be judged yourself
plakat33
Milanista
Milanista
Posty: 1432
Rejestracja: 08 sie 2008, 22:11
Lokalizacja: Pozna�

Re: Transfery Milanu (cz. 29)

Post autor: plakat33 »

Je�li spotkanie trwa�o kr�tko i faktycznie ograniczy�o si� do przekazania informacji o zwolnieniu potwierdzaj�ce r��nic� zda� do dalszej wsp��pracy to znaczy, �e by�o to ju� przygotowane. Wcze�niejsze wypowiedzi Maldiniego jasno sugerowa�y okre�lony kurs i pewnie te� propozycje dalszego projektu.

Pytanie o co dok�adnie posz�o i jak du�� wag� mia�y niewypa�y mercato z ostatniego lata.

Pyta� zreszt� przy tej okazji jest znacznie wi�cej. Jaka jest wizja i plan na dalszy rozw�j i funkcjonowanie klubu. Czy i w jaki spos�b r��ni si� on mi�dzy w�a�cicielem a cz��ci� zarz�du. Czy ewentualne ( oficjalki dalej nie ma, ale te same informacje p�yn� z tak wielu �r�de� i s� tak sp�jne �e ci��ko w nie nie dawa� wiary ) zwolnienie dotyczy�o tylko i wy��cznie efekt�w pracy zwi�zanej z ostatnim mercato?
Jakim cz�owiekiem jest Cardinale i kto mu doradza oraz w jaki spos�b ( mo�e na biznesie sie zna ale na europejskiej pi�ce czy w og�le pi�ce no�nej i prowadzeniu klubu pi�karskiego ju� nie ). Jakim inwestorem jest Red Bird i jak� ma wizj� i plan na Milan?

Pyta� i domys��w jest du�o, a odpowiedzi niezwykle ma�o. Mia�em nadziej� �e z rozpocz�ciem mercato jest wszystko dograne, a wygl�da na to �e jest burza. W dodatku medialnie wygl�da to fatalnie.
Awatar użytkownika
miszcz
Milanista
Milanista
Posty: 5441
Rejestracja: 02 paź 2005, 22:24
Lokalizacja: Krak�w

Re: Transfery Milanu (cz. 29)

Post autor: miszcz »

Samo nara�anie drugiego okna z rz�du to ogromny minus dla w�a�ciciela. Gigantyczny.
Judge not lest ye be judged yourself
plakat33
Milanista
Milanista
Posty: 1432
Rejestracja: 08 sie 2008, 22:11
Lokalizacja: Pozna�

Re: Transfery Milanu (cz. 29)

Post autor: plakat33 »

My�l� �e rozmow� na temat zwolnienia lub dalszego funkcjonowania klubu powinni�my przenie�� ostatecznie do dzia�u ''Quo vadis, Diavolo?''
Stephan
Milanista
Milanista
Posty: 559
Rejestracja: 04 lut 2013, 13:57

Re: Transfery Milanu (cz. 29)

Post autor: Stephan »

miszcz pisze: 06 cze 2023, 9:30 Nie wiem po co ten ostatni atakuj�cy dopisek. Ka�dy wyra�a swoje opinie. Czy to jaka� forma autorefleksji?

W �wietle tego co si� dzieje, nie ma zbyt wiele sensu zostawienie trenera. Jak Gerry chce nowe otwarcie, to na ca�ego powinno by�.
W tej chwili sam dopowiadasz swoj� opini� do tej historii. Nigdzie nie ma mowy o nowym otwarciu. Nie rozumiem na jakiej podstawie wnosisz, �e zmiana dyrektor�w (co prawda nie 1 do 1, ale zmiana) mia�aby wp�yn�� na zwolnienie r�wnie� trenera? Czemu musi si� tu wszystko wi�za�? Maldini i Massara zostali zwolnieni prawdopodobnie dlatego, �e ich rola oraz podej�cie by�o inne ni� podej�cie w�a�cicieli, ale co ma do tego trener? Styl dru�yny jest niezale�ny od tego czy b�dziemy sprowadza� ludzi metodami M&M czy sposobami Amerykan�w.
Awatar użytkownika
miszcz
Milanista
Milanista
Posty: 5441
Rejestracja: 02 paź 2005, 22:24
Lokalizacja: Krak�w

Re: Transfery Milanu (cz. 29)

Post autor: miszcz »

Nie s�dz�, �eby styl trenera pasowa� do wizji Red Bird.
Judge not lest ye be judged yourself
Stephan
Milanista
Milanista
Posty: 559
Rejestracja: 04 lut 2013, 13:57

Re: Transfery Milanu (cz. 29)

Post autor: Stephan »

A m�g�by� to rozwin��? Bo troch� to wygl�da tak jakby Tobie osobi�cie Pioli nie pasowa� i jakby� pr�bowa� wcisn�� na si�� jego pozostanie do minus�w zwolnienia duetu M&M.

Pioli wykonuje bardzo dobr� robot� i troch� nie rozumiem, w kt�rym aspekcie jego styl nie pasuje do wizji w�a�ciciela? Go�� da� nam 3 razy lig� mistrz�w (raz p��fina�) i do tego mistrzostwo. Potrafi zbudowa� m�odych zawodnik�w (Tonali, Leao, Kalulu, Thiaw - tak, wiem wiem, przy ostatniej dw�jce jest pe�no g�os�w, �e to kontuzje innych, a nie Pioli ich zbudowa�y, ale na tym w�a�nie polega pi�ka, m�odzi pi�karze cz�sto maj� problem z przebiciem si� do sk�adu, bo musz� czeka� albo na s�ab� form� swojego rywala, a do tego ten rywal musi straci� zaufanie trenera, �eby ten postawi� na kogo� niedo�wiadczonego albo musi czeka� na absencj� rywala, a i tak nie jest powiedziane, �e trener nie wystawi kogo� innego, np. przestawi zawodnika z innej pozycji na t� gdzie kto� dosta� kontuzji, a Pioli bez wahania wystawia� Kalulu na �O czy Thiawa w meczu ze Spurs), potrafi poszuka� innego rozwi�zania kiedy co� nie idzie (styczniowy kryzys), potrafi wydoby� z tych pi�karzy potencja� (mecze z Napoli, zw�aszcza ten ligowy, mistrzostwo). Wiadomo, �e nie udaje mu si� to w ka�dym meczu i w ka�dym sezonie, ale tak:
- Pioli ca�y czas si� rozwija i uczy na b��dach
- jest ograniczony przez kadr�, kt�r� posiada (nie dowiemy si� tego ju� nigdy, ale podejrzewam, �e gdyby�my dalej mieli Hakana, Romagnioliego i Kessiego to w tym, a nawet poprzednim - tam tylko Hakana brakowa�o - sezonie zdobyliby�my wi�cej punkt�w).

Wizja w�a�cicieli podobno jest taka: tanio kupi�/pozyska� pi�karzy z potencja�em, korzystaj�c z nazwijmy to innowacyjnych technik scoutingu i stworzy� z nich jako�ciow� dru�yn� - tak rozumiem t� korpogadk� Furlaniego. Nie widz� tutaj �adnych konflikt�w pomi�dzy wizj� trenera, a w�a�ciciela.

Jako�ciowych zawodnik�w mo�na pozyska� nie tylko p�ac�c za nich grube miliony, jedynie czasami potrzeba czasu, �eby pokazali t� jako�� (g��wnie m�odzi zawodnicy jak Tonali czy Leao, kt�rzy przez swoje pierwsze sezony byli cz�sto wy�miewani, a teraz obok Mike' i Theo to najlepsi zawodnicy w klubie, a sam Tonali robi� w tym sezonie tyle "niewidzialnej" roboty na boisku, �e dla mnie �mia�o m�g�by si� znale�� w dru�ynie sezonu Serie A). Sam Pioli niedawno te� powiedzia�, �e nie obchodzi go wiek czy podobne charakterystyki, a jako�� pi�karzy potwierdzaj�c, �e w�a�nie idealnie pasuje do nowej wizji.
Awatar użytkownika
miszcz
Milanista
Milanista
Posty: 5441
Rejestracja: 02 paź 2005, 22:24
Lokalizacja: Krak�w

Re: Transfery Milanu (cz. 29)

Post autor: miszcz »

To �e co� ci si� wydaje nie znaczy, �e tak jest.
Moim zdaniem to by�a integralna tr�jka i tak j� traktowa�em. Je�eli zwalnia si� kogo� za wyniki, to wszyscy byli winni przynajmniej tak samo.
Z tym Thiawem to podkoloryzowa�e�, bo wszed� do sk�adu wtedy jak musia�. Zdania s� podzielone.

�eby ci� wyprowadzi� z b��du, to pomimo tego �e tak uwa�am, to troch� mi ul�y�o �e Pioli jednak zostaje. Ca�kowita rewolucja tragicznie wp�yn��aby na kadr�.
Judge not lest ye be judged yourself
Stephan
Milanista
Milanista
Posty: 559
Rejestracja: 04 lut 2013, 13:57

Re: Transfery Milanu (cz. 29)

Post autor: Stephan »

miszcz pisze: 07 cze 2023, 15:35 Moim zdaniem to by�a integralna tr�jka i tak j� traktowa�em.
Mog� tu r�wnie� napisa�:
miszcz pisze: 07 cze 2023, 15:35 To �e co� ci si� wydaje nie znaczy, �e tak jest.
miszcz pisze: 07 cze 2023, 15:35 Je�eli zwalnia si� kogo� za wyniki, to wszyscy byli winni przynajmniej tak samo.
Nie no ��czenie funkcji dyrektorskich z trenerem jest nie na miejscu. Przecie� mog�a im si� podoba� praca Pioliego, a nie podoba� praca M&M oraz wyniki i to nic dziwnego. Kompletnie nie rozumiem tego po��czenia. To tak jakby po sezonie zamiast ocenia� zawodnik�w indywidualnie, ocenialiby�my, �e Tomori i Tonali s� do wyrzucenia, bo Origi, CdK i Messias s�abo grali, wyniki by�y s�abe i to zas�uga wszystkich, a nie tylko paru zawodnik�w.

Ka�dy ma swoj� rol� i powinien by� oceniany w ramach obowi�zk�w nale��cych do tej roli. Nie s�dz�, �eby Maldini polecia� przez wynik sportowy i uwa�am, �e wpychanie w to zwolnienie Pioliego jest bez sensu.
Awatar użytkownika
kamilus
Milanista
Milanista
Posty: 3376
Rejestracja: 23 wrz 2013, 12:42
Lokalizacja: Bia�ystok

Re: Transfery Milanu (cz. 29)

Post autor: kamilus »

https://twitter.com/MilanEye/status/1666731160527839233

Je�li naprawd� chcemy N'Dick� (N'dickiego?), to pewnie Tomori p�jdzie "pod m�otek", by zwi�kszy� �rodki na mercato.

edit:
Tak jeszcze gdzie� wyczyta�em pewien pomys� na ruch w stylu moneyball - sprzeda� Theo za 100+ mln i odkupienie Kerkeza za 15-18. Wizerunkowo ruch fatalny, ale cyferki by si� zgadza�y, wi�c bym si� nie zdziwi�, gdyby RB takie co� zrobili.
jawora37
Milanista
Milanista
Posty: 306
Rejestracja: 29 maja 2011, 19:02

Re: Transfery Milanu (cz. 29)

Post autor: jawora37 »

No to gie�da nazwisk ruszy�a peln� par�. Z jednej strony przewidywany bud�et to 35-50 mln, z drugiej wymianiane s� transfery chyba na ka�dej pozycji. Mam nadziej� z rzeczywisto�ci b�dzie gdzie� po �rodku - bez rewolucji, ale z kilkoma dobrymi "strza�ami".
kamilus pisze: 08 cze 2023, 11:08 https://twitter.com/MilanEye/status/1666731160527839233

Je�li naprawd� chcemy N'Dick� (N'dickiego?), to pewnie Tomori p�jdzie "pod m�otek", by zwi�kszy� �rodki na mercato.

edit:
Tak jeszcze gdzie� wyczyta�em pewien pomys� na ruch w stylu moneyball - sprzeda� Theo za 100+ mln i odkupienie Kerkeza za 15-18. Wizerunkowo ruch fatalny, ale cyferki by si� zgadza�y, wi�c bym si� nie zdziwi�, gdyby RB takie co� zrobili.
Nie rozumiem ��czenia z nami �rodkowych obro�c�w. Pozycja w pe�ni obsadzona, a raczej �aden z naszych nie przedstawia wielkiej warto�ci. Najdro�szy pewnie jest wspomniany Tomori, ale po takim sezonie nie wydaje mi si� �eby zyska� na warto�ci.

Opcja z Theo brzy przera�aj�co logicznie. Go�� ma chyba trzeci najwi�kszy wk�ad w nasza ofensyw�, mimo gry w obronie ;-) no szkoda by by�o bardzo.

Nie rozumiem te� dlaczego Ismaila Sarr jest wymieniany jako alternatywa dla Thurama. To chyba inne pozycje raczej...

Pojawia si� te� nazwisko Tielemans. Wiadomo - koniec kontraktu, to b�dzie wciskany do ka�dego klubu po kolei. Abstrahuj�c jednak od tego, czy on nie jest zbyt podobny w stylu gry do Tonaliego? My�licie, �e mogliby si� odnale�� tworz�c duet w �rodku pola?
Awatar użytkownika
bogiel
Milanista
Milanista
Posty: 3435
Rejestracja: 19 lip 2003, 13:17

Re: Transfery Milanu (cz. 29)

Post autor: bogiel »

Diaz oficjalnie wraca do Realu. Za s�aby jest na pierwszy sk�ad, wi�c ok
Adin
Milanista
Milanista
Posty: 2314
Rejestracja: 15 mar 2010, 14:28
Lokalizacja: Gdynia

Re: Transfery Milanu (cz. 29)

Post autor: Adin »

Ndick Roma
Tielemans Aston Villa
Thuram w poniedzialek pewnie w PSG.

Slabo przekonuje nowy zarzad.
Awatar użytkownika
b4ry
Milanista
Milanista
Posty: 642
Rejestracja: 19 gru 2017, 14:48

Re: Transfery Milanu (cz. 29)

Post autor: b4ry »

gdyby tylko da�o si� zatrudni� do tej roli jakiegos by�ego pi�karza, legend� klubow�..
U�ytkownik zastrzega sobie prawo do zmiany poglad�w bez podania przyczyny
Awatar użytkownika
kamilus
Milanista
Milanista
Posty: 3376
Rejestracja: 23 wrz 2013, 12:42
Lokalizacja: Bia�ystok

Re: Transfery Milanu (cz. 29)

Post autor: kamilus »

Adin pisze: 10 cze 2023, 20:09 Ndick Roma
Tielemans Aston Villa
Thuram w poniedzialek pewnie w PSG.

Slabo przekonuje nowy zarzad.
Pytanie czy kibice woleliby to czy dawa� nowym, niesprawdzonym graczom pensje na poziomie Leao/Theo czy te� ustanawi� komin p�acowy dla Thurama? Dodatkowo gdyby kt�ry� z w/w by si� nie sprawdzi�, to mieliby�my to samo, co teraz z Rebicem czy Origim.
Adin
Milanista
Milanista
Posty: 2314
Rejestracja: 15 mar 2010, 14:28
Lokalizacja: Gdynia

Re: Transfery Milanu (cz. 29)

Post autor: Adin »

kamilus pisze: 10 cze 2023, 20:59
Adin pisze: 10 cze 2023, 20:09 Ndick Roma
Tielemans Aston Villa
Thuram w poniedzialek pewnie w PSG.

Slabo przekonuje nowy zarzad.
Pytanie czy kibice woleliby to czy dawa� nowym, niesprawdzonym graczom pensje na poziomie Leao/Theo czy te� ustanawi� komin p�acowy dla Thurama? Dodatkowo gdyby kt�ry� z w/w by si� nie sprawdzi�, to mieliby�my to samo, co teraz z Rebicem czy Origim.
Caly problem, ze to pilkarze, ktorymi jest zainterysowany nasz zarzad.
Awatar użytkownika
kamilus
Milanista
Milanista
Posty: 3376
Rejestracja: 23 wrz 2013, 12:42
Lokalizacja: Bia�ystok

Re: Transfery Milanu (cz. 29)

Post autor: kamilus »

Ale prawdopodobnie nie jedyni, kt�rymi interesuje si� nasz zarz�d.
Awatar użytkownika
b4ry
Milanista
Milanista
Posty: 642
Rejestracja: 19 gru 2017, 14:48

Re: Transfery Milanu (cz. 29)

Post autor: b4ry »

zarz�d na razie ma statystyki 0/3. Zak�adam, ze pierwsze oferty s� sk�adane zawodnikom, kt�rych klub najbardziej chce, kt�rzy wyszli najlepiej w algorytmie. Czyli nie dostaniemy priorytetowego napastnika, pomocnika i obro�c�. Ciekawe w kt�rym momencie uda si� kogo� klepn��. Czy b�dzie to drugi sort czy si�dmy. A jak b�dzie si�dmy i kompletnie niczym na boisku si� wyr��ni, jakie b�dzie t�umaczenie zarz�du
U�ytkownik zastrzega sobie prawo do zmiany poglad�w bez podania przyczyny
zino
Milanista
Milanista
Posty: 2397
Rejestracja: 21 lut 2004, 19:10
Lokalizacja: Pozna�

Re: Transfery Milanu (cz. 29)

Post autor: zino »

Niestety ale jako� wcale mnie nie dziwi brak Tielemansa czy zapewne Thurama...
Dopo la mia mamma ama solo Milan.
Awatar użytkownika
Renesco
Milanista z Klasą
Milanista z Klasą
Posty: 4441
Rejestracja: 16 sty 2012, 23:38

Re: Transfery Milanu (cz. 29)

Post autor: Renesco »

b4ry pisze: 10 cze 2023, 21:26 zarz�d na razie ma statystyki 0/3
czy powinni�my wlicza� w te statystki ka�dego "wolnego agenta", kt�ry b�dzie ��czony z nami przez media, a ostatecznie do nas nie trafi?

Nie przesadzajmy - na ten moment ��czono nas ju� z tyloma zawodnikami, �e gdyby ka�dy mia� do nas trafi� to kadra liczy�aby 60 pi�karzy.

W kontek�cie transfer�w ja osobi�cie jestem najbardziej ciekawy skuteczno�ci tego zarz�du przy sprzeda�ach graczy. Mamy pewnie z 10 pi�karzy, kt�rzy w przypadku dobrej oferty mog� opu�ci� klub i to potencjalnie tutaj nowy zarz�d m�g�by najszybciej zapunktowa� przy por�wnaniu do poprzedniej ekipy.
ODPOWIEDZ