Rafael Leao

Weah czy Ibra, Ancelotti czy Gattuso... i nie tylko! Czyli rozmowy na temat obecnych i byłych zawodników, szkoleniowców i działaczy Milanu.

Moderator: Grupa Trzymająca Władzę

Awatar użytkownika
miszcz
Milanista
Milanista
Posty: 5442
Rejestracja: 02 paź 2005, 22:24
Lokalizacja: Krak�w

Re: Rafael Leao

Post autor: miszcz »

Dla mnie by�oby to bardzo dziwne zobowi�zywa� si� do p�acenia ju� rok temu. Z tego co m�wi�, to te� wtedy zacz�li rozmawia� o przed�u�eniu, a mi�dzyczasie zmieni� si� pe�nomocnik. Klub zmi�k� w sprawie kary dopiero jak si� zmniejszy�a.
Jak dla mnie to w og�le nie powinna ona nas obchodzi�. 7-8 mln to z kolei chyba ju� i tak wi�cej ni� klub jest w stanie da� na pensj�.


Qba69
Zobacz jeszcze raz co napisa�e� :) �e tylko z Theo nie by�o problem�w. I to jest ta nieprawda.

Ja nie wiem jak mo�na by�o oczekiwa� od klubu przed�u�enia Donnarummy.
Judge not lest ye be judged yourself
Awatar użytkownika
Qba69
Milanista
Milanista
Posty: 817
Rejestracja: 30 mar 2014, 16:49
Lokalizacja: Irlandia P��nocna

Re: Rafael Leao

Post autor: Qba69 »

Z kluczowych zawodnik�w tak, tylko z Theo. Moznaby podci�gn�� Tomoriego. Reszta kt�rych wymieni�e� napewno nie by�a w chwili podpisywania nowego kontraktu "kluczowa"

Zapomnia�e� si� odnie�� do Bennacera i braku problem�w przy przed�u�aniu kontrakt�w pi�karzy �ci�gni�tych przez Maldiniego, bo co do Leao to raczej si� zgadzamy.
zino
Milanista
Milanista
Posty: 2399
Rejestracja: 21 lut 2004, 19:10
Lokalizacja: Pozna�

Re: Rafael Leao

Post autor: zino »

M�czy ju� mnie ten temat niestety, a jeszcze troch� potrwa... Osobi�cie stawiam na przed�u�enie albo sprzeda� - raczej latem i wtedy niestety za sporo mniej ni� ewentualnie teraz w styczniu sz�o by wyci�gn��, czyli za ok 50-60 jak piszecie. Je�li sytuacja z przed�u�eniem by si� komplikowa�a a by�aby opcja sprzeda�y za +100mln zim�, to niestety ale wg mnie to najrozs�dniejsze. Opcji odej�cia za free za 1.5roku nawet nie bior� na powa�nie.
Dopo la mia mamma ama solo Milan.
Awatar użytkownika
miszcz
Milanista
Milanista
Posty: 5442
Rejestracja: 02 paź 2005, 22:24
Lokalizacja: Krak�w

Re: Rafael Leao

Post autor: miszcz »

Tonali nie jest kluczowy?
Bennacer powinien podpisa� za nied�ugo, mam nadziej�. P�ki co problem�w brak. Tylko z Leao.

Poza tym przepraszam, czy Krunic nie jest kluczowy?! :D

Opcja odej�cia Leao za free jest do zaakceptowania tylko wtedy, je�eli nie uda si� znale�� zast�pstwa. Bo �adne 50-100 mln nic nam nie da, gdy nie b�dzie godnego nast�pcy. Nie musi by� ten sam poziom, ale chocia� dw�ch solidnych na oba skrzyd�a za te pieni�dze by poziom dru�yny nie spad�.
100 mln to akurat mo�na zarobi� na awansie do 1/4 LM i wygrywaniu kolejnych puchar�w w Italii. Chyba lepsze to ni� sprzedawanie dla samego sprzedawania, jak w Romie czy Interze?
Ale to i tak opcja skrajna, oby do niej nie dosz�o, bo b�dzie du�� pora�k� medialn� na r�wni z Messim, Dybal� czy odej�ciami bloku po�owy defensywnego z Chelsea.

Wed�ug mnie opcja idealna dla klubu i pi�karza to przed�u�enie i sprzeda� w 2023 lub 2024.
Przykro to m�wi�, ale podobnie dla Theo, je�eli Milan i liga nie zrobi� kroku naprz�d. Z obecnych doniesie� na przyk�ad rysuje si� pesymistyczny obraz budowy nowego stadionu.
Judge not lest ye be judged yourself
Awatar użytkownika
Renesco
Milanista z Klasą
Milanista z Klasą
Posty: 4441
Rejestracja: 16 sty 2012, 23:38

Re: Rafael Leao

Post autor: Renesco »

miszcz pisze: 14 gru 2022, 10:18100 mln to akurat mo�na zarobi� na awansie do 1/4 LM i wygrywaniu kolejnych puchar�w w Italii.
nie wiem czy akurat 100 mln euro, ale nawet zak�adaj�c, �e tak to pami�tajmy - sprzeda� Leao nie oznacza, �e nasze wyniki polec� na �eb na szyj�. Za 1/8 LM i TOP4 wci�� otrzymamy wi�kszo�� z tych hipotetycznych 100 mln.

Ja mam mieszane uczucia - tylko zarz�d wie jak blisko jeste�my podpisania Leao na d�u�ej. Je�li daleko to ja bym bardzo powa�nie rozwa�y� jego sprzeda� zim�. Thuram, kt�ry gra na podobnej pozycji jest podobno do wyj�cia za 10 mln euro. Wiadomo, �e wol� Rafaela, ale trzeba spojrze� na to w ten spos�b, �e za p�� roku mo�e by� trudniej znale�� nast�pce i jednocze�nie zostanie nam mniej zasob�w do rozdysponowania po Portugalczyku.

Osobi�cie nie wierz� te� w oferty rz�du 100 mln euro. Inne kluby nie s� g�upie i je�li to nie b�dzie dla nich sprawa �ycia i �mierci to b�d� wola�y wyczeka� nasz klub.
STARY TIROWIEC
Milanista
Milanista
Posty: 2313
Rejestracja: 14 kwie 2007, 19:53
Lokalizacja: JASTRZ�BIE ZDR�J

Re: Rafael Leao

Post autor: STARY TIROWIEC »

Moim zdaniem gdyby chcia� przed�u�y�, to ju� by to zrobi�. Jego zachowanie przypomina mi zachowanie Donnarumy i Kessiego. Wymigiwanie si� od z�o�enia podpisu, ci�g�e "za ma�o" i tak do zako�czenia kontraktu, po czym odej�cie za darmo do innego klubu. Stawiam �e w przypadku Portugalczyka sytuacja si� powt�rzy.
W tej sytuacji najwi�ksz� rol� odegra wola samego zawodnika (ewentualnie jego doradc�w). Je�li nie chce przed�u�a� to najlepiej sprzeda�, najp��niej w okresie letnim i zainkasowa� jakie� pieni�dze. Lepsze to ni� oddanie go za darmo.
Awatar użytkownika
miszcz
Milanista
Milanista
Posty: 5442
Rejestracja: 02 paź 2005, 22:24
Lokalizacja: Krak�w

Re: Rafael Leao

Post autor: miszcz »

W sumie to trzeba mie� na uwadze, �e �atwiej wy�owi� dobrego m�odego gracza na lewe skrzyd�o ni� znale�� w ko�cu tego na prawe. Wi�c owszem, sprzeda� mo�e by� w pewnym momencie s�uszna. Nawet za 50-70 mln
Judge not lest ye be judged yourself
Awatar użytkownika
Camill
Milanista
Milanista
Posty: 2497
Rejestracja: 14 gru 2010, 11:18
Lokalizacja: J-no

Re: Rafael Leao

Post autor: Camill »

Pono� rozmowy na temat przed�u�enia kontraktu z Leao zosta�y zerwane. Pi�karz i jego otoczenie ��da�o zmniejszenia klauzuli wykupu do 70-80 mln euro podczas gdy w�adze Milanu upieraj� si� przy 150 mln.

To teraz niech mi kto� wyt�umaczy: lepiej jest teraz przed�u�y� kontrakt i jednak wzi�� za Leao jak�� kas� czy czeka� a� za rok odejdzie za darmo?
AC Milan
...certi amori non finiscono...
Awatar użytkownika
miszcz
Milanista
Milanista
Posty: 5442
Rejestracja: 02 paź 2005, 22:24
Lokalizacja: Krak�w

Re: Rafael Leao

Post autor: miszcz »

Lepiej jest nie czyta� LGdS na ten moment. Zwyk�a szczujnia. Przed kontraktem Bennacera pisano podobnie.

Lepiej go chyba sprzeda� wtedy kiedy b�dzie chcia� odej��, czy� nie? Jak chce odej�� ju�, to w lecie. Tylko niech si� okre�l� obie strony do tego momentu, skoro mieli tyle czasu.
Judge not lest ye be judged yourself
pandoktor
Milanista
Milanista
Posty: 2340
Rejestracja: 31 sie 2014, 20:09

Re: Rafael Leao

Post autor: pandoktor »

Oficjalne dementi ze strony Milanu. Wreszcie!
Jak byłem mały, myślałem, że będę grał z Marco van Bastenem...
Awatar użytkownika
b4ry
Milanista
Milanista
Posty: 642
Rejestracja: 19 gru 2017, 14:48

Re: Rafael Leao

Post autor: b4ry »

Media pisz�, �e osi�gni�to ustne porozumienie z Leao. Ma zarabia� 5mln euro. Jednocze�nie Milan ma za niego zap�aci� 19mln euro kary. Od pocz�tku by�em przeciwnikiem tej sp�aty. Jako� nie wydaje mi si�, �e te pieni�dze sprawi�, i� Rafa� zostanie w Milanie na kolejne 8 lat. Cho�by mieli z nim podpisa� kontrakt na 5 lat, to i tak jak kto� zamacha mu hajsem przed nosem to b�dzie chcia� odej��. Tym bardziej, �e spraw� kary b�dzie mia� ju� rozwi�zan�.
orientuj� si� kto� czy taka by�a do zap�aty tylko przez Leao czy Sporting mia� og�lnie dosta� te pieni�dze, a Leao i Lille mieli si� dogadac kto ile pokrywa ? Bo gdyby si� okaza�o, �e pokrywamy kar� robi�c przys�ug� francuskiemu klubowi to ju� nabiera sensu. Mamy z nimi dobre stosunki. Mo�e to by� j�zyczek u wagi w kwestii transferu np Jonathana Davida.
Wtedy te� wydatek tej kary by�my musieli traktowa� jak wydanie 19mln z puli transferowej
U�ytkownik zastrzega sobie prawo do zmiany poglad�w bez podania przyczyny
Awatar użytkownika
miszcz
Milanista
Milanista
Posty: 5442
Rejestracja: 02 paź 2005, 22:24
Lokalizacja: Krak�w

Re: Rafael Leao

Post autor: miszcz »

Ci��ko si� zorientowa� z t� kar�, bo co chwil� media podaj� sprzeczne informacje. Ja ju� niczego nie bior� na powa�nie, do czasu potwierdzenia przez kogo� powa�nego.
Tylko wczoraj by�y trzy r��ne doniesienia odno�nie kontraktu czy kary Leao.
Judge not lest ye be judged yourself
Awatar użytkownika
bogiel
Milanista
Milanista
Posty: 3437
Rejestracja: 19 lip 2003, 13:17

Re: Rafael Leao

Post autor: bogiel »

Jest jeszcze jaka� instancja odwo�awcza czy Leao nie ju� gdzie si� odwo�ywa�?
Awatar użytkownika
Qnen
Milanista
Milanista
Posty: 6082
Rejestracja: 11 paź 2003, 13:22
Lokalizacja: Krosno

Re: Rafael Leao

Post autor: Qnen »

Chyba ju� nie mo�e. Wczoraj te� wyciek�a informacja, �e to niby Lille ma zap�aci� za niego kar�.
pandoktor
Milanista
Milanista
Posty: 2340
Rejestracja: 31 sie 2014, 20:09

Re: Rafael Leao

Post autor: pandoktor »

Jak pisze miszcz, trudno powiedzie�, jak jest naprawd�.
Ale m.zd. zesz�oroczna decyzja nie jest prawomocna.

Tutaj te� tak pisz�:

https://milanreports.com/2023/04/07/lea ... lle-legal/
Jak byłem mały, myślałem, że będę grał z Marco van Bastenem...
Awatar użytkownika
b4ry
Milanista
Milanista
Posty: 642
Rejestracja: 19 gru 2017, 14:48

Re: Rafael Leao

Post autor: b4ry »

Znowu w mediach pojawiaj� si� informacj�, �e Leao dogada� si� z Milanem, a obie strony maj� ustne porozumienie. W przed�u�enie kontraktu uwierz� jak zobacz� podpis pod umow�. Ju� by� taki Kessie co to zaraz po olimpiadzie mia� parafowa� umow�.
Za���my, �e Leao ju� dogadany, �e zaraz podpisuje kontrakt, ale jeszcze poczeka na decyzj� s�du, jeszcze musi wcze�niej jecha� na urlop, jeszcze po urlopie musi podjecha� do Casa Milan, ale s� korki...
I nagle wybije data 1 sierpnia, kontrakt nie b�dzie podpisany, czasu coraz mniej... co robicie ? Wystawianie go wtedy na liste to jasny sygna�, �e musimy go sprzeda�, wi�c nie ma pozycji do targowania si� o wysok� cen�. Zostawia� �eby odszed� za darmo? Te� lipa. Na miejscu Paolo ju� bym mu dawa� ultimatum. Jak tak bardzo chcesz zosta� i grac to do np 10 lipca ma byc umowa podpisana.
U�ytkownik zastrzega sobie prawo do zmiany poglad�w bez podania przyczyny
zino
Milanista
Milanista
Posty: 2399
Rejestracja: 21 lut 2004, 19:10
Lokalizacja: Pozna�

Re: Rafael Leao

Post autor: zino »

Pierwszy dobry news dzi�, LGdS podaj�,�e Leao przed�u�y� kontrakt do 2028 za 7mln rocznie, klauzula 150mln.
Gorszy,ze jednak dzi� ma nie zagra�, przynajmniej od pocz�tku.
Dopo la mia mamma ama solo Milan.
Awatar użytkownika
miszcz
Milanista
Milanista
Posty: 5442
Rejestracja: 02 paź 2005, 22:24
Lokalizacja: Krak�w

Re: Rafael Leao

Post autor: miszcz »

Ju� od jakiego� czasu by�o to wiadome. Bardzo dobrze, �e uda�o si� rozwi�za� problem kary. Aczkolwiek by�bym ostro�ny akurat w tej kwestii, bo ju� tyle by�o o tym news�w, a potem sprawa wraca�a.

Najwa�niejsze, �e wszyscy zawodnicy sprowadzeni przez ten zarz�d podpisuj�, zostaj� i odwdzi�czaj� si� klubowi. To co by�o jasne od zawsze, ale nie dla wszystkich. Mamy obecnie najlepsz� sytuacj� kontraktow� w lidze.
Mam tylko nadziej�, �e to nie uszczupla znacz�co naszego bud�etu na mercato :P
Judge not lest ye be judged yourself
Majkel
Milanista
Milanista
Posty: 2975
Rejestracja: 20 paź 2003, 8:27
Lokalizacja: Warszawa

Re: Rafael Leao

Post autor: Majkel »

No to Rafa przed�u�y� o 5 lat. Musz� przyzna�, �e po wszystkich przebojach ostatnich lat (Kessie i Donnarumma), nie wierzy�em w to do�� d�ugo, ale na szcz��cie ka�dy przypadek jest inny. To doskona�a wiadomo�� przed zako�czeniem sezonu.
ODPOWIEDZ